Oerhört givande! Över förväntan! Mer konkreta tips än förväntat. Givande övningar med nya personer. Inspirerande, inte tråkigt en enda stund.

Verksamhetschef

Ledarskapsutbildningar

En ledarskapsutbildning är ett tillfälle för dig som har någon form av ledarroll att uppdatera din kunskap om vad den senaste forskningen har kommit fram till är ett bra och välfungerande ledarskap. Det är viktigt att komma ihåg att man kan vara en bra ledare på flera olika sätt. En ledarskapsutbildning är därför också ett tillfälle för dig att reflektera över hur just din personlighet, dina förmågor och intressen ska få komma till uttryck och användas på ett sätt som främjar dina medarbetare och verksamheten ni befinner er i.
Vi rekommenderar att man kompletterar ledarutbildningen med några timmars egen handledning, så att kunskaperna inte stannar som teorier utan omsätts i praktiken.
Koolab håller både egna ledarskapsutbildningar och utbildningar för flera utbildningsföretag.

Ledarskapsutbildning med Lead Forward

En skräddarsydd utbildning för er verksamhet där vi använder utvecklingsverktyget Lead Forward som del i utbildningen. Utbildningen utgår ifrån den evidensbaserade ledarskapsmodeller Full Range Leadership Model och med hjälp av skattningsverktyget Lead forward blir teorin tillämpbar direkt, då varje chefs får vägledning i hur hen ska ta sig an just sin unika situation och sina utmaningar.
Utbildningen görs under 5 dagar, gärna med ca 1 månads mellanrum mellan tillfällena (1 + 1 + 1 + 1 + 1 dagar). Det är oftast 2 organisationspsykologer som håller i denna utbildning.

Utbildningsdagar i ledarskap

Vi gör också kortare utbildningar om 1-2 dagar, med syfte att ge inspiration och energi in i en ofta utmanande ledaruppgift. Dessa utbildningar skräddarsys efter era behov.

Utbildningar för utbildningsföretag

Koolab anlitas av flera utbildningsföretag som erbjuder kurser i olika aspekter av ledarskap och teamutveckling. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive kurs.

2 dagar
Ledarskap för sjuksköterskor

Två kursdagar som gör dig bättre på att leda och samordna omvårdnadsarbetet i teamet.

2 dagar
Att leda i vården

Denna ledarskapsutbildning är skräddarsydd för att ge dig som är chef eller ledare i vården förutsättningar för att stärka dig själv och främja välmående medarbetare.

1 heldag
Skapa effektiva och välmående arbetsgrupper och team

Denna utbildning, som riktar sig både till chefer, arbetsledare och engagerade teammedlemmar, handlar om att ge dig kunskap, metoder och verktyg som hjälper dig att skapa välpresterande och välmående arbetsgrupper.

1 heldag
Ledarskap för sjuksköterskor

Utbildningen syftar till att stärka dig i din roll för att bättre kunna leda, organisera, prioritera och samordna arbetet.

© 2021 Korsgatan Organisation & Ledarskap AB