Du är en mycket energigivande person, möter med respekt och tydlighet, lärt mig en hel del av det också! Stort, stort tack!

ARBETSLEDARE/SAMORDNARE

Arbetsmiljö

Medarbetarundersökningar

I samarbete med företag som har lång erfarenhet av att sammanställa och distribuera medarbetarundersökningar utefter kundens behov, arbetar Koolab med att sammanställa och tolka resultat och ge konkreta åtgärdsförslag utifrån det. Vi ger också stöd till chefer, så att arbetsplatsen i så stor utsträckning som möjligt själv ska kunna arbeta vidare med de utvecklingsområden som framkommit i undersökningen. Vid behov kan vi göra konsultinsatser för att organisationen ska få en puff i rätt riktning mot den önskade förändringen.

AFS 2015:4

Att göra verklighet av föreskrifterna om social och organisatorisk arbetsmiljö är en utmaning och ett ständigt pågående arbete. Koolab stöttar chefer och medarbetare i detta arbete genom handledning, föreläsningar, work shops och andra utvecklingsinsatser utifrån de behov som finns. Vid fall av rapporterad kränkande särbehandling utförs utredningar genom utredningsmetodiken KAKS®.

© 2020 Korsgatan Organisation & Ledarskap AB