Parterapi

Vi gör en liten avstickare ifrån fokus på arbetslivet när vi erbjuder parterapi. Eftersom vi som psykologer arbetar både med individuell terapi och gruppdynamik, teamarbete och konflikter i arbetslivet ligger det väldigt nära till hands för oss att också erbjuda parterapi.
Vår utgångspunkt är att alla par med tiden kommer att uppleva utmaningar och problem i relationen. En del av de här utmaningarna kan komma att utvecklas till lidande i olika grad och då vill vi uppmana par att ta tag i detta i tid! På Koolab arbetar leg psykologer utifrån IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy), som är en metod som integrerar förändringsstrategier med acceptansstrategier och använder sig av verktyg från beteendeterapin. Parterapin syftar till att parterna ska öka förståelsen för varandra, hitta sätt att handskas med olikheter och på så sätt bryta en nedåtgående spiral.
De första sessionerna fokuserar på kartläggning och bedömning för att paret ska kunna ringa in sina utvecklingsområden så tydligt som möjligt. Terapin innebär sedan att parterna arbetar aktivt mellan sessionerna, i sin vardag, med det man valt att fokusera på.

Kontakta oss på charlotte@koolab.se för mer information och för att boka tid.

© 2022 Korsgatan Organisation & Ledarskap AB