Charlotte är tydlig och närvarande på scenen. Man känner sig trygg och intresserad.

VD

Moderator

En moderators insats avgör ofta om ett evenemang blir ”bra” eller om det blir något riktigt lyckat som deltagarna minns långt efteråt. Men vad gör egentligen en moderator?
En bra moderator fungerar som en brygga mellan arrangören och deltagarna. Moderatorns uppgift är att hålla ihop arrangemanget och se till att den röda tråden följs, men ska också bidra med ett utifrånperspektiv och med det utveckla och berika eventet för dem som deltar i det. Hen ska göra det abstrakta mer konkret, ställa klargörande frågor och skapa förutsättningar för intervjupersoner och föreläsare att få visa sig från sin bästa sida. Moderatorn ska säkerhetsställa att deltagarna behåller engagemang och intresse genom hela arrangemanget och ska fånga upp deltagarnas frågor och funderingar. Det gör att fler lyssnar aktivt och bidrar till de gemensamma diskussionerna.

Koolab tar med glädje moderatorsuppdrag, både för fysiska arrangemang och digitala. Kontakta charlotte@koolab.se för mer information.

© 2021 Korsgatan Organisation & Ledarskap AB